O Sector de Xustiza de CCOO solicítalle á Xunta a convocatoria urxente da Mesa Sectorial de Xustiza


3 ago 2012


No día de hoxe, o Sector de Xustiza de CCOO ven de solicita-la CONVOCATORIA URXENTE DA MESA SECTORIAL, mediante a presentación da seguinte carta


SR DIRECTOR XERAL DE XUSTIZA DE GALICIA
PRAZA DE EUROPA Nº 5-A 4º 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

O pasado 14 de xullo, coincidindo co aniversario da Revolución Francesa, aquela da liberdade, fraternidade e igualdade, publicouse no BOE o Real Decreto Lei 20/2012 polo que se consagra a Revolución Neoliberal, sumisión, hostilidade e cacicada”.

Neste R.D Lei se criminaliza, unha vez máis, aos funcionarios públicos como responsables de todos os males do país, todo elo mentras os banqueiros, algún da nosa terra, outros ex-ministros, etc foron e siguen sendo indemnizados con diñeiro de todos os cidadáns, ese que xenera débeda pública, especialmente dos funcionarios públicos que temos o 100% da nosa nómina fiscalizada por Facenda.

Entre os delitos dos que se nos acusan está cobrar 2 pagas extras, ter días de asuntos particulares, días adicionais de vacacións por la antigüidade na Administración, por ter axudas para pagar o noso propio sepelio, etc. todo elo sin ter en conta o Goberno do Sr. Rajoy que foi negociado cos representantes dos traballadores e non roubado, ¡¡se cadra sexa ese o problema!!.

Se todo o anterior non fora abondo, agora nos atopamos con que a Xunta de Galicia “non ten nin idea” de cómo se vai levar a cabo a deducción da paga extra de decembro.

Por todo o anterior esiximos, que convoque de xeito urxente a Mesa Sectorial para explica-lo método que se vai utilizar para detrae-la paga extra aos funcionarios da Administración de Xustiza.

Dende CC.OO xa propusimos o pasado día 31 de xullo por carta o seguinte:

 solicitamos que, se ben a fórmula legal e técnica que se empregue sexa a do prorrateo da paga extraordinaria e detracción mensual (eufemismo para calificar unha baixada de solldo), na práctica, a través da figura do anticipo da nómina extraordinaria, se lle dé a opción ao traballador de percibir as mensualidades correntes no modo en que o viña facendo e non se perciba a paga de nadal, para así equipararnos ao resto do sector público e que o impacto da aplicación do R. D. Lei, ao que amosamos o noso rexeitamento máis contundente e contra o que nos mobilizaremos ata a reparación do dano causado, sexa menor, opción que cremos que está dentro da capacidade discrecional e que a súa inaplicación sería un ataque máis aos funcionarios que dependen desa Dirección Xeral.

Os recortes que levamos sufrido nestes 2 últimos anos, máis do 30% do poder adquisitivo, entendemos que son motivos máis que suficientes para esixi-la convocatoria da Mesa Sectorial, pero é a intranquilidade de moitas familias para paga-las hipotecas, os gastos diarios, os libros de texto, os colexios, a futura subida do IVE, etc a que nos obriga a esixirlle a Mesa de Negociación e a vostede asumi-la nosa esixencia.

Galicia, 3 de agosto de 2112
Fdo. Pablo Valeiras Ríos