EGAP: Xornada sobre "A hora da xurisdición voluntaria"


10 may 2012Achégase ligazón de acceso ao apartado da páxina web da EGAP no que pode acceder, entre outra información, á convocatoria publicada no DOG e ao programa desta xornada:

A hora da xurisdición voluntaria

A hora da xurisdición voluntariaRedefinir a xurisdición voluntaria

Desxudicializar os procedementos que non teñan contido xurisdicional.

Establecer un procedemento xudicial xeneral garantista.

Determinar os procedementos xudiciais con reserva xurisdicional.

Redistribuír competencias no seo do órgano xurisdicional.

Determinar os procedementos que se desxudicialicen e que se atribúan a notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

Desregular os procedementos obsoletos.

Determinar o papel dos secretarios xudiciais na xurisdición voluntaria.

Fixar o papel dos avogados e procuradores na xurisdición voluntaria.


DESCARGAR DOCUMENTOS 

Datas
14/05 ao 14/05
Inicio/Fin
14/05/2012 / 14/05/2012 
Horarios
Mañana y tarde
Prazas
285