Convocatoria de probas de avaliación de carácter libre das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia


2 may 2012Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 83, do 24 de abril de 2012, publícase a Resolución da Escola Galega de Administración Pública, do 24 de abril de 2012 pola que se convocan as probas de avaliación de carácter libre das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.


Descargar PDF