Axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Cheque infantil


30 may 2012Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 102, do 30 de maio de 2012, publícase a Orde do 24 de maio de 2012 pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Cheque infantil, e se procede á súa convocatoria.