Concurso de traslados 2012. Nova relación de prazas para o ámbito de Galicia


12 abr 2012



CCOO de Xustiza
A Dirección Xeral de Xustiza remitiunos unha nova relación das prazas que se ofrecerán no vindeiro concurso de traslados, coa indicación de que as xubilacións que se produzan antes da publicación do concurso de traslado incluiranse como vacantes (Por exemplo, a praza de tramitación do Xdo do Social nº 1 de Ourense , a data prevista de xubilación é para o 2 de maio).

Descarga do arquivo:

- Preme aquí