Folga do 29 de marzo. Servizos mínimos


26 mar 2012Logotipo Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 59, do 26 de marzo de 2012, publícase o DECRETO 93/2012, do 22 de marzo, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 29 de marzo de 2012.

Descargar PDFDirección Xeral de Xustiza

• Nas seccións das salas do Tribunal Superior de Xustiza e nas seccións civís das audiencias provinciais: 1 xestor/a ou tramitador/a procesual e administrativo por cada sección.

• Nas seccións penais e mixtas das audiencias provinciais e nos xulgados do penal: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a por cada sección ou xulgado e 1 funcionario/a de auxilio por cada un deles.

• Nos xulgados de menores e xulgados de vixilancia penitenciaria: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

• Nos xulgados de violencia sobre a muller: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio.

• Nos xulgados de instrución e xulgados de primeira instancia e instrución de garda, o equipo de persoal que presta o servizo de garda e 1 funcionario/a para atender os servizos mínimos non incluídos no ámbito da garda.

• Nos restantes xulgados de instrución e xulgados de primeira instancia e instrución: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a por cada xulgado e 1 funcionario/a de auxilio nas localidades onde haxa un único xulgado deste tipo. Nas localidades onde haxa máis dun xulgado deste tipo, 1 auxilio por cada dous xulgados.

• Nos xulgados de primeira instancia, do mercantil, do contencioso-administrativo e do social: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a procesual e administrativo por cada xulgado.

• Nas oficinas de fiscalías, 1 funcionario/a por cada oficina e os funcionarios/as que prestan o servizo de garda.

• Nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal, os médicos/as forenses de garda.

• Nos rexistros civís exclusivos, 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

• Nos servizos comúns de notificacións e embargos, 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio xudicial.

• Nas oficinas de rexistro e repartición e decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións nas cidades, 1 xestor/a ou 1 tramitador/a procesual e administrativo.

• No resto de unidades, oficinas e servizos, 1 funcionario/a por cada oficina.