Substitucións. Adxudicación de prazas


1 dic 2011
Adxudicacións das prazas que foran convocadas para a súa cobertura entre funcionarios titulares mediante os mecanismos das substitucións verticais ou horizontais

Os nomes dos/as adxudicatarios/as das prazas foron eliminados da relación. Pode consultarse a listaxe orixinal na intranet xudicial


Adxudicacións


Substitucións verticais:


A CORUÑA


XDO. 1ª INSTANCIA N. 2 – A CORUÑA

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 19, 20 e 21 de Outubro

Adxudicación: ---XDO. INSTRUCIÓN N. 3 – A CORUÑA

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 19, 20 e 21 de Outubro

Sen solicitudes que cumpran criterios.


XDO. DO C-A N.2 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 19, 20 e 21 de Outubro

Adxudicación: ---


XDO. DO SOCIAL N. 2 – SANTIAGO

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa (2 prazas)

Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Sen solicitudes que cumpran criterios.


DECANATO SERV.COMÚN APOIO – SANTIAGO

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa (3 prazas)

Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Sen solicitudes que cumpran criterios.


DECANATO SERV.COMÚN APOIO – SANTIAGO

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Adxudicación: ---


XDO.1ª INST/INSTR. Nº3 – CARBALLO

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Adxudicación: ---LUGO


XDO. INSTRUCIÓN N. 1 – LUGO

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Adxudicación: ---


XDO. INSTRUCIÓN N. 1 – LUGO

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Sen solicitudes.


XDO. INSTRUCIÓN N. 2 – LUGO

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Sen solicitudes que cumpran criterios.


XDO. 1ªINST/INSTR. N. 1 – MONDOÑEDO

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 23,24 e 25 de novembro.

Sen solicitudes.OURENSE

XDO. INTRUCIÓN Nº1 – OURENSE

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 04, 06 e 07 Novembro

Sen solicitudes que cumpran criterios.


XDO. INSTRUCIÓN N. 1 – OURENSE

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Adxudicación: ---.


XDO. 1ª INST/INSTR. N. 1 – O BARCO DE VALDEORRAS

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 23,24 e 25 de novembro.

Sen solicitudes.PONTEVEDRA


XDO. 1ª INSTANCIA N 2 – VIGO

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa (2 prazas)

Prazo: 23,24 e 25 de novembro.

Adxudicacións: ---
---


XDO. 1ª INSTANCIA N 5 – PONTEVEDRA

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa (2 prazas)

Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Sen solicitudes.XDO. 1ª INSTRUCIÓN N 2 – VIGO

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Adxudicación: ---


XDO. 1ª INST/INSTR.Nº4 - CAMBADOS

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 23,24 e 25 de novembro.

Sen solicitudes.Substitucións horizontais:


LUGO


XDO. 1ª INST/INSTR.N 1 VILALBA

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Adxudicación: ---


XDO. 1ª INST/INSTR. N. 1 - MONDOÑEDO

Corpo : Auxilio Xudicial

Prazo: 19, 20 e 21 de Outubro

Sen solicitudes.OURENSE


XDO. 1ª INST/INSTR. CELANOVA

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Adxudicación: ---PONTEVEDRA


XDO. 1ª INST/INSTR. N 1 CANGAS

Corpo : Auxilio Xudicial

Prazo: 23,24 e 25 de novembro

Sen solicitudes.