Recursos para o Rexistro Civil


28 ago 2008


Recursos para o Rexistro Civil


Lexislación

Lexislación do Rexistro Civil
Solicitude de certificadosNacionalidade
Consulta de expedientesModelos de solicitudeDireccións e teléfonos

Ligazóns de intereseFormularios


Expedientes. SolicitudesCancelación

Defunción
IntegraciónNacementoNome e apelidos
Nacionalidade


Rectificación