Curso de linguaxe xurídica galega. Listaxe de admitidos


18 ago 2011


Na páxina web da Escola Galega de Administración Pública ( www.egap.xunta.es ), publicouse a listaxe de persoas admitidas ao curso: FX11036 Medio de linguaxe xurídica galega, convocado para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza, que preste servizos fóra da comunidade autónoma de Galicia