Convocatoria dun novo curso de Linguaxe Xurídica galega nivel medio, na modalidade de teleformación


13 jul 2011


A Escola Galega de Administración pública remitiunos unha comunicación na que nos informa da convocatoria dun novo curso de Linguaxe Xurídico galego nivel medio, na modalidade de teleformación, dirixidos ao persoal da Administración de Xustiza, que está destinado fora desta Comunidade Autónoma. O prazo de matrícula do referido curso estará aberto dende o 14 ata o 27 de xullo de 2011
Remitido pola EGAPA Escola Galega de Administración Pública remitiunos a seguinte comunicación:

Para o vindeiro mes de setembro anunciase a convocatoria dun novo curso de Linguaxe Xurídico galego nivel medio, na modalidade de teleformación, dirixidos ao persoal da Administración de Xustiza, que está destinado fora desta Comunidade Autónoma. A tal fin agradecerialle que fixera chegar a tódolos órganos interesados a resolución que se acompaña.
O prazo de matrícula do referido curso estará aberto dende o 14 ata o 27 de xullo de 2011.


Descarga de arquivos:

- Convocatoria