Navarra. Estatuto do Persoal ao servizo das Administracións Públicas de Navarra


26 abr 2011


Publicado no Boletín Oficial do Estado do 26 de abril


COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Personal al servicio de las Administraciones Públicas

Engade un novo Título VI coa seguinte redacción: Personal al servicio de la Administración de Justicia en Navarra