Eleccións sindicais: Os nosos compromisos (I)


2 mar 2011


En defensa das nosas retribucións

• Pola retirada do Plan de Axuste e a recuperación das retribucións anteriores a maio de 2010

• Polo reestablecemento da cláusula de revisión salarial anual e a recuperación do poder adquisitivo dos nosos salarios

• Polo cumprimento do Acordo nas Administracións Públicas asinado en setembro de 2009

• Polo incremento do complemento xeral de posto, eliminando as diferenzas existentes por grupos de poboación

• Cumprimento do Acordo de 10 de marzo de 2010 en relación ás retribucións das traballadoras e traballadores afectados pola implantación da NOX e negociación do incremento do complemento específico dos postos afectados pola devandita implantación

• Estensión do pagamento do cuarto punto a secretarios de xulgados de paz e a xestores con nomeamento ao efecto ou con funcións de secretarios de xulgados de paz

• Incremento das retribucións dos secretarios de 3ª categoría e dos médicos forenses

• Recoñecemento da antigüidade do persoal temporal e interino conforme á normativa europea

• Incremento das retribucións por gardas, aboándose todos os tipos de gardas co mesmo valor/hora e igual para todos os integrantes do órgano xudicial

• Establecemento dun complemento de carácter fixo para os xulgados de violencia sobre a muller, acabando co sistema de plans de actuacións inadecuados

• Os/As traballadores/as destinados en xulgados do penal, de menores e Audiencias provinciais, así como os/as destinados/as en órganos afectados polos procesos electorais, deben percibir complementos específicos adecuados ou establecerse un sistema de gardas convenientemente retribuído.

• Regulación dos complementos pola realización de dilixencias en habilitación de horas para todos os servizos comúns, con incremento do complemento especifico e a súa extensión a todo o persoal que realice este tipo de dilixencias onde non estean constituídos os servizos comúns.