Concurso de traslados. Modificación do listado de prazas de Xestión


3 mar 2011


A Dirección Xeral de Xustiza remitiunos a seguinte comunicación:

Poñemos no voso coñecemento que modificaronse as vacantes do corpo de xestión no senso seguinte: 
- Eliminouse 1 praza no Xdo. 1ª Instancia nº 4 de Santiago de Compostela 
- Engadiuse 1 praza na Audiencia Prov Sec 2ª A Coruña 
motivo: erro no destino de Maria Isabel Sanfiz Pena - en adscrición provisional (por cesamento secretaria substituta) 
- Engadiuse 1 praza no Xdo. 1ª Instancia nº 1 na Coruña 
motivo: nomeamento en adcrición provisional (por cesamento secretaria substituta) de María Isabel Sanfiz Pena