Modificación do Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e e promoción profesional


20 jun 2010
Publicado no Boletín Oficial do Estado do 19 de xuñoMINISTERIO DE JUSTICIA

Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. Reglamento
  • Real Decreto 748/2010, de 4 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre.