Adaptación á lexislación española da Directiva Bolkenstein


23 dic 2009


 

[ Publicado en www.boe.es ]

 

BOE-full

 

Lei de adaptación á lexislación española da Directiva Bolkenstein, sobre a liberalización de determinadas actividades de servizos, publicada no BOE, e que entre as moitas leis que modifica, tamén se encontra a Lei de Procedemento Administrativo cunha nova regulación do "silencio administrativo en procedementos iniciados por solicitude do interesado":

 

Sector servicios