Nova Oficina xudicial. Lei orgánica do Poder Xudicial


4 nov 2009


[ Publicado en www.boe.es ]

Lei Orgánica 1/2009, do 3 de novembro, complementaria da Lei de reforma da lexislación procesual para a implantación da nova Oficina xudicial, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/1985, da 1 de xullo, do Poder Xudicial

 

BOE-full

 

No Boletín Oficial do Estado número 266, do 4 de novembro de 2009, publicouse a seguiente Lei:

 

JEFATURA DEL ESTADO

Poder Judicial

  • Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.