Permiso de paternidade


7 oct 2009


Out07

 

 

Publicado en www.boe.es

 

logo_boe_es

 

Hoxe publicouse no Boletín Oficial do Estado a Lei 9/2009, do 6 de outubro, de ampliación da duración do permiso de paternidade nos casos de nacemento, adopción ou acollida

A norma, que entrará en vigor en 2011, modifica os apartados pertinentes do Estatuto dos Traballadores e da Lei 30/84, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da Función Pública

 

JEFATURA DEL ESTADO

Igualdad de género

 

_