Caso Mari Luz: Sanción á secretaria xudicial


3 oct 2008


OUt03
Sancionan a secretaria xudicial con dous anos de suspensión de emprego e soldo


O Ministerio de Xustiza impuxo unha sanción de dous anos de suspensión de emprego e soldo por "falta grave" a Juana Gálvez, a secretaria xudicial do Xulgado do Penal número 1 de Sevilla, dirixido polo xuíz Rafael Tirado -- quen non executou unha sentenza pendente por abusos sexuais contra o presunto asasino da nena Mari Luz Santiago del Valle -- .

Segundo informou Xustiza, a resolución sobre o expediente disciplinario de Gálvez indica que a súa actuación é constitutiva dunha "falta grave" por "neglixencia e atraso inxustificado no cumprimento das funcións de dación de conta, impulso e ordenación do proceso e das súas competencias de organización, xestión, inspección e dirección técnico-procesual dos funcionarios".

Así, determina unha sanción de dous anos de suspensión de emprego e soldo, conforme aos artigos 155.6 do Regulamento Orgánico do Corpo de Secretarios Xudiciais e artigo 536 B) 6 da Lei Orgánica do Poder Xudicial (LOPJ).

a resolución, que foi ditada onte e notificada á secretaria xudicial esta mesma mañá, recolle que, segundo o exame da proba practicada, a secretaria xudicial incorreu "nun cúmulo de omisións e erros que poñen de manifesto un grave incumprimento dos seus deberes profesionais".

O Ministerio de Xustiza indica "a gravidade do prexuízo causado" aos cidadáns coa actuación da funcionaria motivou esta sanción, superior aos seis meses de suspensión de emprego e soldo que propoñía a instrutora -- o propio ministro Mariano Fernández bERMEJO anunciou esta semana esta proposta da instrución -- .

"Tanto a natureza das penas impostas a execución das cales se dilatou de xeito indebido -- prisión e medida de seguridade de internamento de Santiago del Valle e a súa esposa Isabel García, respectivamente --, como os feitos que motivaron a condena, fundamentalmente, o delito de abuso sexual contra a súa filla menor, requirían dun especial celo na tramitación da correspondente executoria", explican nun comunicado.

"E iso, tanto pola condición de menor de idade da vítima dos abusos sexuais, como pola elevada reincidencia que se produce neste tipo de condutas", engaden.

Non obstante, a resolución considera que "non existiu" unha actuación dolosa por parte da sancionada, "senón un cúmulo de actuacións neglixentes ou falta de dilixencia". Ademais, sinala que "a responsabilidade da secretaria xudicial se lle esixe con independencia doutra ou outras que puidesen existir posto que a supervisión e dirección superior incumbe ao xuíz".

ATA 3 ANOS OU TRASLADO

A falta grave prevista no Regulamento Orgánico de Secretarios Xudiciais está sancionada cunha suspensión de emprego e soldo de ata 3 anos ou o traslado forzoso fóra do municipio. Non obstante, para non impoñer o grao máximo da sanción, a resolución argumenta "o recoñecemento ao traballo da secretaria xudicial por parte dos funcionarios da Oficina Xudicial" e o "elevado número de sinalamentos nos xulgados do penal".

Neste sentido tamén defende o traballo da funcionaria nos sinalamentos que celebrase "en réxime de substitución noutros xulgados, a necesaria atención á conta de consignacións e ao rexistro para a protección das vítimas da violencia doméstica".

Fonte: Europa Press