Prazas afectadas polo RDL 14/2002


18 jun 2024
A Dirección Xeral de Xustiza remitiu a CCOO e ao resto de organizacións sindicais, a seguinte información en relación as prazas afectadas polo RDL 14/2002

"En relación á solicitude formulada en mesa sectorial da relación de prazas que se poden ver afectadas polo Real Decreto-lei 14/2021, de 6 de xullo, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, infórmase de que polo momento non se ten detectado ningunha praza afectada.

De producirse tal circunstancia informarase ás organizacións sindicais para a súa consideración."