CCOO non asiste á Mesa de Acción Social por baleira de fondos e contido


14 may 2024


 

1.- Este sindicato recibiu correo desa DXX convocándonos á comisión de acción social para este martes, 14 de maio de 2024 e remítese así mesmo coa convocatoria os criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2024 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.
2.- A vista do borrador presentado, un ano máis por aplicación da Lei 1/2012 do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público das Comunidades Autónoma de Galicia, a acción social queda reducida a axuda do programa de atención de persoas discapacitadas, axuda á que se destina, a cantidade de 21.911,00 euros, orzamento que consideramos, de xeito evidente, insuficiente.
Polo exposto,CCOO comunicamos que non asistiremos á mesa convocada xa que negámonos a participar nunha acción social que supoña un recorte máis e onde as cantidades a distribuír son ridículas, esixindo:


- a volta a unha acción social que supoña o 1% da masa salarial, como noutras comunidades,


- que se recuperen as axudas por fillos e estudos


- e que se recoñezan novas axudas a outras enfermidades como crohn, celíacos…