Nova oferta de prazas en comisión de servizos


8 mar 2024
 
Hoxe publícase na intranet a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza


O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partirdo día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet de xustiza(http://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Vicepresidencia Primeira e Conselleríade Presidencia, Xustiza e Deporte(https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo).

Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude através do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es de conformidade co artigo 6 da Resolución do 21 de marzo de 2022.


Para ver a resolución completa, preme aquí