Aclaración da DXX respecto ao abono do grao II da traxectoria profesional na nómina de xaneiro (Corpo de xestión e médicos forenses)


30 ene 2024


A DXX remitiunos a CCOO e ao resto das organizacións sindicais o seguinte correo, con respecto ao abono das cantidades correspondentes ao grao II na nómina de xaneiro referente aos corpos de xestión e médicos forenses

"Informamos de que na nómina de xaneiro de 2024 do persoal funcionario do Corpo de medicina forense e do Corpo de xestión procesual e administrativa que teñen recoñecido o dereito a percibir o complemento correspondente ao Grado II en base á súa traxectoria profesional non consta actualizado o importe correspondente ao devandito complemento. Este persoal percibiu o 60 % do complemento cando, en 2024, debería incrementarse a porcentaxe ata o 80 % do seu importe total.

Están a realizarse as dilixencias oportunas para corrixir este erro e aboar a diferenza canto antes, de ser posible, na nómina de febreiro."