Tramitación procesual e administrativa, quenda libre: acreditación e avaliación de coñecemento da lingua galega


7 dic 2023
A proba de coñecemento da lingua galega terá lugar o día 19 de decembro de 2023 as 9:00h, na sala 8 da EGAP en Santiago de Compostela.

A acreditación dos tres niveis (celga 4, linguaxe xurídica media e linguaxe xurídica superior) axustarase ao establecido na Orde de 16 xullo 2007, da Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza, (DOG de 30 de xullo de 2007) modificada pola Orde de 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde de 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), (DOG de 19 de febreiro de 2014) e Orde de 1 de abril de 2005 (DOG de 14 de abril de2005).

As probas desenvolveranse do seguinte xeito:

9:00 h-10:00 h. Proba de Linguaxe Xurídica Superior

10:00 h-11:00 h. Proba de Linguaxe Xurídica Media

11:00 h-11:30 h. Descanso

11:30 h-13:00 h. Proba do Celga 4

As valoracións cualificaranse como APTO/A ou NON APTO/NON APTA.

 Para acadar a acreditación de apto/a no nivel de linguaxe xurídica superior é preciso ou ben obter a cualificación de apto/a nos niveis de linguaxe xurídica media e celga 4, ou ben documentalo.

Como anexo móstrase a listaxe de persoas que superaron a oposición e que na solicitude marcaron ou ben realizar a proba de coñecemento de idioma (R) ou documentar e realizar a proba (D-R) e que polo tanto están convocadas o día 19.


GE ***1189** ALBORES PRADA IRENE R

GE ***0810** RODIÑO SANTOS ANTIA D-R

GE ***7759** MUÑOZ DE CABO MARTA D-R

GE ***7954** GONZALEZ FREIJEDO ROSA MARIA D-R

GE ***1492** VARELA COTELO RAQUEL D-R

GE ***4972** GARCIA LOBEIRAS ANTIA D-R

GE ***4578** VARELA POSE ALBA D-R

GE ***4811** ALVAREZ FERREIRO SHEILA MARIA D-R

GE ***6885** ZAPICO BARBEITO MONICA D-R

GE ***5315** CID SAMPEDRO BEGOÑA D-R

GE ***0860** VAZQUEZ TORREIRO EVA MARIA D-R

GE ***7710** BARBE LOPEZ CARLOS D-R

GE ***4008** ROMERO PAZOS VICTORIA D-R

GE ***5601** REY REINOSO MARIA DEL MAR D-R

GE ***8539** COBAS OTERO VICTOR MANUEL D-R

GE ***1264** SOUTO SANCHEZ MONICA R

GE ***9123** SOUSA LORENZO NOELIA D-R

GE ***2672** LOPEZ SANCHEZ PATRICIA MARIA D-R

GE ***0396** PENA CARBALLAL ALBA D-R

GE ***4489** BANIELA NUÑEZ FRANCISCO R

GE ***8214** NUÑEZ REY SARA D-R

GE ***9119** DORADO FERNANDEZ HELENA D-R

GE ***6088** SALINAS GARCIA PAULA ANDREA D-R

GE ***3255** DOMINGUEZ BARJA ISABEL D-R

GE ***6367** CASAL LORES AMANDA D-R

CRD ***2364** MOSCOSO PITA EUGENIO D-R

En canto á aportación da documentación acreditativa do nivel da lingua galega do proceso selectivo do corpo de tramitación procesual e administrativa, quenda libre, convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro; esta deberá achegarse ao seguinte correo electrónico entre o 11 e o 15 de decembro de 2023, ambos inclusive: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal