Bolsa de interinos Galicia: Apertura do prazo para selección dunha única bolsa


29 ago 2022Aquelas persoas aspirantes que estean incluídas en bolsas de distintos corpos, ou en varias provincias da mesma bolsa, deberán seleccionar aquela única na cal desexen quedar. O prazo para elixir bolsa (10 días hábiles) habilitarse entre o 29 de agosto e o 9 de setembro.

A elección deberá realizarse telematicamente, cubrindo necesariamente o formulario electrónico dispoñible na aplicación informática. Unha vez cuberto o formulario, deberase presentar de xeito electrónico a través da OPAX.

Se non o fixeran, entenderase que desisten de todas as súas solicitudes.

As persoas que únicamente solicitasen formar parte dunha única bolsa, corpo e provincia non terán que efectuar a dita elección.