Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares


12 abr 2022


 
Saíu publicada na intranet de xustiza, con data do 12/04/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

-Mentres non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán ser cubertas conforme ao anexo II bis (solicitude de substitución entre titulares), dispoñible na intranet de xustiza.

-As solicitudes deberán ser presentadas por correo electrónico, ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, ou ao fax 981 546 222. Non se admitirán as solicitudes que se reciban por outro medio. A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado.

-Non deberá achegarse documentación coa petición, xa que de ser precisa será requirida pola Dirección Xeral.

-O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (13, 18 e 19 de abril de 2022).


Para ver a Resolución completa , preme aquí