Publicados novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitucións entre titulares


30 jul 2021


 

 

  

 

Publicados con data 29/07/2021 na intranet de xustiza novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitucións entre titulares.

 Mentres non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán ser cubertas conforme ao anexo II bis (solicitude de substitución entre titulares), dispoñible na intranet de xustiza. As solicitudes deberán ser presentadas por correo electrónico, ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, ou ao fax 981 546 222.

Non se admitirán as solicitudes que sereciban por outro medio. A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado. Non deberá achegarse documentación coa petición, xa que de ser precisa será requirida pola Dirección Xeral.


O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (30 de xullo, 02 e 03 de agosto do 2021).

 

 Para ver a Resolución completa, preme aqui