Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares.


16 jun 2021


 

 

Saíu publicada na intranet de xustiza , con data do 15/06/2021, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

Prazo de presentación de solicitudes: 16, 17 e 18 de xuño de 2021

As solicitudes deberán ser presentadas por correo electrónico, ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, ou ao fax 981 546 222. Non se admitirán as solicitudes que se reciban por outro medio. A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado