Correción de erros na Resolución do 4 de febreiro de 2021 pola que se convocan postos en comisión de servizo nos órganos de nova creación


8 feb 2021
 

 

 Advertido un erro na Resolución do 4 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, publícase a seguinte corrección de erros.

 No punto sexto, onde di:

“Ademais, as solicitudes deberán adiantarse, no citado prazo de dez (10) días hábiles, ao correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, para axilizar a súa tramitación.”

Debe decir:


Ademais, as solicitudes deberán adiantarse, no citado prazo de cinco (5) días hábiles, ao correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, para axilizar a súa tramitación.”