Publicados novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución esntre titulares


18 dic 2020
 


Publicouse na intranet  de xustiza a Resolución, da Dirección Xeral de Xustiza, do 17/12/2020 pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

 As solicitudes deberán ser presentadas por correo electrónico , ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, ou ao fax 981-546222. Non se admitirán as solicitudes que se reciban por outro medio.A proba de entrega será o acuse de recibo do fax o correo electrónico enviado.

 Prazo de presentación de solcitudes: 18, 21 e 22 de decembro de 2020

 Podes ver máis información na seguinte ligazón.