Próxima publicación das adxudicacións das comisións de servizo de postos vacantes de nova creación nas fiscalías de Galicia


8 sept 2020


A DXX comunícanos que hoxe esta prevista a publicación na intranet de xustiza e na paxina web da Consellería da Resolución pola que se resolve a convocatoria en comisión de servizo, de postos vacantes de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza do 20 de xullo de 2020