Convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación do posto de secretario/a do fiscal xefe provincial de Lugo


30 jun 2020


 

 

 

 


Publicada a Orde do 17 de xuño de 2020 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Publicada a Orde do 17 de xuño de 2020 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión , polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e xustiza.
De conformidade co establecido na Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, e no Decreto 93/1991 polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, a Vicepresidencia e  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza acaba de anunciar a convocatoria para cubrir, polo sistema de libre designación, o seguinte posto de traballo:
  • Código do posto: PR.C99.10.006.27001.003.
  • Denominación do posto: secretario/a do fiscal xefe provincial.
  • Subgrupo: C1-C2.
  • Nivel: 20.
  • Complemento específico: 7.702,10 euros.
  • Corpo ou escala: xeral/tramitador procesual e administrativo.
  • Adscrición admóns. públs.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA., e Administración de xustiza).
  • Formación específica: 640 para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamiento de galego (R.I.).
  • Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior (Lugo).
  • Localidade: Lugo.
Pode consultar toda a información aquí.