Concurso de traslados 2020.- Relación provisional de prazas vacantes en Galicia .


9 jun 2020


A Dirección Xeral de Xustiza deunos traslado da relación  provisional das prazas vacantes en Galicia  para o vindeiro concurso de 2020.

Nesta relación inclúense todas as xubilacións ata o 31 de xullo de 2020. Xunto coas prazas vacantes e desertas e as de órganos de nova creación, inclúense os novos postos derivados do Acordo asinado por CCOO o pasado 23 de maio de 2018 para a mellora das condicións de traballo do persoal ao servizo na Administración deXustiza de Galicia no seus puntos 4 e 5.

 Se sabedes dalgunha praza vacante  ou xubilacións que se vaian a producir antes do 31 de xullo de 2020 e que non aparezan nesta relación, nolo comunicais  o máis axiña posible  para remitilas  á DXX para que sexan incluidas na lista definiva.


Relación provisional das  prazas  vacantes para o concurso 2020