ÚLTIMA INFORMACIÓN: BOLSA DE INTERINOS DE GALICIA


24 ene 2020


 


A DXX comunícanos que a publicación das listas resultantes ás que fai referencia o punto 2 do artigo 10 da Resolución do 18 de marzo, da Dirección Xeral de xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia prevese para o 28.01.2020.

As listas poderán consultarse a través da OPAX, seguindo a ruta Bolsa de interinos->Listaxes.