Xestión procesual e administrativa quenda libre : comunidado do Tribunal


28 nov 2019


 

Comunícase que na acta do tribunal do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no corpo de xestión procesual e administrativa (orde de nomeamento: Orde JUS/764/2019, do 10 de xullo), de data do 23 de novembro de 2019, consta o seguinte acordo do dito tribunal: acórdase anular as preguntas 93 do cuestionario A e 27 do cuestionario B do primeiro exercicio deste proceso selectivo, por detectarse un erro na impresión das devanditas preguntas.