Acordo da Comisión Paritaria de Interinos: criterios de cese do artigo 21


29 nov 2019
Hoxe publícase na intranet de xustiza o documento que recolle o Acordo acadado na Comisión Paritaria de interinos do pasado día 25/11/2019 no referente aos criterios de cese do artigo 21 da Orde do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Adminitración de xustiza en Galicia.

Para consultar o acordo preme na seguinte ligazón.