Acción Social 2019


30 sept 2019

A Dirección Xeral de Xustiza comunicanos que o vindeiro venres,  04/10/19  vaise a publicar no DOG a Resolución do 23 de setembro de 2019, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondente ás axudas do fondo de acción social do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia