Acordo da Comisión de Valoración do concurso específico para a provisión do posto de responsable de estatística, rexistro e calidade da Fiscalía Provincial da Coruña


15 may 2019