Publicada na intranet de xustiza a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas en substitución.


15 mar 2019Publicouse, con data do 14 de marzo de 2019, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos 1 (Publicación 01/03/2019)
Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos 2.(Publicación 08/03/2019)

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos /ás adxudicatarios/as, e serán comunicados, á súa vez, aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.