Modificación nos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares


12 mar 2019

Dado que se detectou un erro material na publicación de data do 08/03/2019 de cobertura mediante substitución entre titulares, na que incluímos unha praza do Xulgado do Social nº 2 de Ourense, procedemos a eliminala, posto que xa foi publicada o 01/03/2019.

A información sobre o posto afectado pode consultarse no documento Avisos de desocupación.