Solicitude de días adicionais correspondentes aos anos 2017 e 2018


17 ene 2019

 Na intranet de xustiza saiu publicada con data 15/01/2018  nota aclaratoria en relación co gozo dos días adicionais correspondentes aos anos 2017 e 2018 a que fai referencia a disposición transitoria 2ª da Lei orgánica 4/2018, do 28 de decembro, o persoal funcionario deberá solicitar eses días adicionais cubrindo a solicitude de permiso de asuntos propios dispoñible na aplicación informática OPAX, indicando no campo "A cargo do ano administrativo" o ano 2018 e debendo facer constar no campo "Observacións" o ano ao que corresponden os días solicitados (2017 ou 2018).