Publicada no Dog a Orde pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoaal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019


18 ene 2019Hoxe publícase no DOG a  Orde do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. No  Anexo XVII aparecen  as retribucións dos  funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

Para ver a Resolución, preme aqui