Publicada a Resolución da DXX pola que se recupera o cen por cento das retribucións no caso de incapacidade temporal (IT) para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia


15 nov 2018 Onte,  14 de novembro do 2018 publicouse na intranet de xustiza  a Resolución, pola cal se ditan instrucións sobre a retribución do persoal de Xustiza nos casos de incapacidades temporais   (IT)  por continxencias comúns.

 A resolución e  consecuencia do Acordo acadado  o  pasado  23 maio 2018, asinado por CCOO, UGT, e SPJ-USO . Este Acordo equiparou a situación do persoal dos corpos ao servizo da Administración de xustiza co resto dos corpos funcionariais e autoridades do ámbito xudicial  pero deixou  tamén  aberta a posiblilidade dunha mellora

 “ no caso de que as condicións do resto de corpos funcionariais ou autoridades do ámbito xudicial melloren, as novas condicións trasladaranse tamén ao persoal suxeito ao ámbito deste acordo”

CCOO presentou escrito o 23/10/2018 ante a DXX solicitando a modificadión do punto 2 do Acordo de 23 de Maio, e a recuperación do cen por cento das retribucións no caso das incapacidades temporais.

O BOE do  14 de novembro de 2018, publicou a resolución da Direccion Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza sobre retribucións nos casos de incapacidade temporal por continxencias común do perosal ao servizo da Administración de xustiza no ámbito xestionado polo Ministerio, polo que en virtude do Acordo 23 de maio 2018, asinado polas organizaciónes sindicais, CCOO, UGT e SPJ-USO , trasladase  ao ámbito da Comunidade autonóma de Galicia as condicións acadadas no ámbito do Ministerio 

  A Resolución da DXX do 14 de novembro  supón a  volta   á  situación na que nos atopábamos  con anterioridade ao ano 2012, pasando a percibir o cen por cento das nosas retribucións nos casos de incapacidade temporal (IT), con efectos retroactivos a partir do 31 de xullo de 2018.

RESOLUCIÓN