CCOO reclama á DXX a modificación do Acordo do 23 de maio, no referente as retribucións das ITs


23 oct 2018



  • CCOO reclama á DXX a modificación do Acordo do 23 de maio, no referente as retribucións das ITs