A Dirección Xeral de Xustiza suspende provisionalmente a bolsa de horas


28 dic 2017


Publicase na intranet de xustiza a  suspensión provisional das  previsións recollidas no artigo 10 da Resolución desta Dirección Xeral de Xustiza do 12 de febreiro de 2014, pola que se ditan instrucións relativas ao uso da tarxeta de identificación persoal, ao control do cumprimento da xornada e horarios de traballo e mais á tramitación das solicitudes de vacacións, permisos e licenzas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza.

Para acceder ao contido completo da resolución prema na ligazón.