INFORMACION UNIDADE DE ACCION:


6 oct 2017
Os 7 sindicatos con representación na mesa sectorial de xustiza de Galicia presentamos o pasado día 3 de outubro, en unidade de acción,  escritos dirixidos ao Conselleiro de Xustiza e Vicepresidente da Xunta de Galicia  e ao Director Xeral de Xustiza,  nos que esiximos a convocatoria da mesa sectorial de xustiza, presidida polo Conselleiro de Xustiza,  para a negociación dos seguintes temas :

-      Subida do CAT (futuro complemento específico ca NOX).

Aos funcionarios de xustiza de Galicia suprimíronnos parte do CAT durante o período 2013-2016  e somos a terceira comunidade co CAT máis baixo.

-      Equiparación da IT co réximen dos maxistrados e fiscais.

 
-      O cobro do 100% das retribucións do posto que se ocupa nas substitucións verticais.
         

-      A consolidación de todas aquelas prazas de reforzo que leven máis de 3 anos.

 
-      As amortizacións de 106 prazas imposta pola DXX.

 

                          UNIDADE  DE  ACCION
 (SPJ-USO, AXG-CUT,UGT, CSIF, STAJ, CIG, CCOO)