Licenzas, permisos, vacacións e partes de control de horario


25 sept 2017


Publícase na intranet a actualización do procedemento para presentar solicitudes de licenzas, permisos, vacacións e partes de control horario
Co obxectivo de facilitar e axilizar a presentación de solicitudes de licenzas, permisos, vacacións e partes de control horario, a semana do 25 de setembro entrará en funcionamento unha nova funcionalidade na OPAX. Esta funcionalidade posibilita a presentación electrónica empregando un certificado dixital válido, pero que non require de sinatura, o que permite reducir a súa complexidade e o número de pasos que ata agora se requirían para esta operación.
Procedemento de solicitude.