Fin do horario de verán


15 sept 2017


Hoxe venres 15 de setembro finaliza o horario de verán (32 horas y media cómputo semanal).

A partir do 16 de setembro comenza o horario de inverno (37 horas y media cómputo semanal).
                                                       HORAS DIARIAS
Mínimo 07:00 horas


                                                      HORARIO FIXO

6:00 horas que se realizarán entre as 8:00 e as 15:00 horas


                                                     HORARIO FLEXIBLE

Pódese realizar entre as 7:30 e as  9:00 horas e entre ás 14:00 e as 18:30 horas.

Todas as horas feitas nesta franxa que excedan das 6:00 horas do fixo van ao flexible.


A parte fixa do horario é a que é de obrigado cumprimento cada día. 
A parte flexible do horario contrólase en cómputo mensual

Unha vez feitas as horas mínimas mensuais (calculadas sobre as sete horas diarias) o exceso de horas irá a unha bolsa de horas. Esa bolsa usarase, a petición do interesado, para días de libranza (vinte e duas horas e media para os tres días) ou redución do horario flexible.