Mesa sectorial de 13 de xullo de 2017


16 jul 2017


MESA SECTORIAL DE 13 DE XULLO DE 2017

O pasado día 13 de Xullo , CCOO asistiu á mesa sectorial á que fomos convocados xunto co resto das centrais sindicais que temos representación na devandita mesa sectorial de xustiza (a pesares dalgunhas desinformacións respecto diso por parte dunha organización  sindical)

CCOO decidiu asistir á devandita convocatoria e así expuxémolo  ante a DXX , non apoiando  en ningún momento a suspensión da mesa que pedían outras centrais sindicais, porque consideramos que a pesar de que faltaba documentación importante respecto dalgúns puntos da orde do día e que outros puntos  (orde de interinos e comisións de servizo) debían ser obxecto da correspondente mesa técnica,   CCOO considerou, en todo momento, que a dita mesa debía celebrarse,  despois de seis meses de paralización nas negociacións coa DXX.

E  aínda que é certo que é máis cómodo dirixirse  á DXX a través de notas informativas (sobre todo en período de vacacións) CCOO entende que esa non  é a canle legal se queremos ser oídos e transmitir os problemas dos traballadores e traballadoras,  sen prexuízo de que, chegado o caso, podamos abandonar a mesa en calquera momento  sempre por decisión propia e porque creamos que así o debemos facer (por responsabilidade e pola representación que ostentamos) e iso sen necesidade de arrastrar/convencer a ningunha outra organización sindical (cando hai razóns de peso  non fai falla nin convencer nin arrastar) e neste caso, CCOO considerou que non había razóns.

A mesa sectorial ao final celebrouse sen que ningunha das organizacións sindicais levantásese e nin sequera ameazase con plantarse e os que NON optamos pola  SUSPENSIÓN da mesa conseguimos que se celebrara a continuación a correspondente mesa técnica de interinos.