CCOO reclama novamente a instalación de xanelas no novo edificio xudicial de Ourense


20 jun 2017


O pasado mércores día 14 de xuño , CCOO presentou escrito na Xefatura Territorial dá Consellería de Presidencia, Vicepresidencia, Administracións Públicas e Xustiza, reiterando a necesidade e conveniencia de que se proceda á instalación de xanelas en todas as oficinas xudiciais do novo edificio xudicial.

Para CCOO as mesmas causas que xustificaron a apertura de xanelas nas oficinas do IMELGA e do Xulgado de Garda xustifican tamén a necesidade de que sexan abertas nas demais oficinas xudiciais nas que, pola existencia de patios interiores , é posible a realización da devandita obra, sendo posible tamén no corredor na planta souto -1.

CCOO reitera a necesidade e conveniencia de que se proceda á instalación de xanelas en todas as oficinas xudiciais onde sexa posible,  o que contribuiría a unha mellor ventilación das oficinas e por conseguinte, unha mellora nas condicións laborais do persoal que traballa nas mesmas.

Para ver o escrito preme aquí