Programa anual de vacacións para 2017


9 may 2017


Podedes descargar o programa anual de vacacións 2017 premendo aquí


As solicitudes tramitaranse obrigatoriamente a través da OPAX e asinaranse electrónicamente.


Prazo de presentación
Para vacaciones durante a tempada "A" ata o 22 de maio, as de Nadal ata o 15 de decembro.


Para vacaciones durante a tempada "B" ata o día 15 do mes anterior ao do gozo das vacacións.

 Para exercer a preferencia, dúbida frecuente, seguiranse os seguintes criterios:

1º.- As mulleres xestantes

2º.- O persoal funcionario con fillos menores de doce anos ou persoas maiores dependentes ao seu coidado

3º.- O persoal funcionario que no exercese a preferencia no presente exercicio ou no exercicio anterior

4º.- Antigüidade na Administración de xustiza, computada dende a data de nomeamento

5º.- Escala

6º.- Antigüidade na unidade de destino


Será obxecto de anotación cada ocasión na que un/unha funcionario/a faga valer a súa preferencia ao gozo das vacacións.


En caso de concorrencia co permiso de asuntos particulares, terán sempre preferencia no seu gozo as vacacións.

As vacacións serán 22 días hábiles para todos e todas.